Kuźnia projektów

Dla małych odkrywców

To będzie pierwszy na świecie program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Specjaliści z warszawskiego centrum terapii integracji sensorycznej Sensum Mobile pracują nad innowacyjną platformą informatyczną do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami SI (integracji sensorycznej). To ważne, bo w przypadku zaburzeń szybsza diagnoza oznacza skuteczniejszą terapię.

O dzieciach często mówi się, że są małymi odkrywcami. Rzeczywiście – każdego dnia od momentu narodzin odkrywają świat za pomocą swoich zmysłów. Czasami jednak nie są w stanie spójnie odczytać i zareagować na sygnały płynące ze świata. Zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej i psychoruchowej to właśnie – w dużym uproszczeniu – zaburzenia integracji sensorycznej (SI). Jak w przypadku wszelkich innych zaburzeń rozwojowych, wczesna diagnoza pozwala na lepszą i efektywniejszą terapię. Często dzieci diagnozowane są dopiero w wieku szkolnym, kiedy zaburzenia SI mocno utrudniają im naukę czytania, pisania czy liczenia. I dlatego tak ważne jest opracowanie narzędzi, które pozwolą na szybką diagnozę i podjęcie wczesnej terapii. Nad tym właśnie od jakiegoś czasu pracują warszawscy specjaliści Sensum Mobile. Efektem ich prac badawczo-rozwojowych ma być przełomowa platforma informatyczna do wczesnego rozpoznawania zaburzeń sensorycznych i właściwej interwencji.

Im szybciej, tym lepiej

Zespołowi badawczemu przewodzi Zbigniew Przyrowski, który uznawany jest za najwybitniejszy autorytet w dziedzinie leczenia zaburzeń sensorycznych dzieci w Polsce. Jest on prekursorem terapii integracji sensorycznej, pierwszy w Polsce otworzył gabinet terapii SI w Warszawie. Diagnozą i terapią dzieci zajmuje się od lat 80. Był wieloletnim dyrektorem ds. rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Helenów w Międzylesiu. Obecnie kieruje centrum terapii integracji sensorycznej Sensum Mobile w Warszawie. Pod jego okiem prowadzone są prace, których celem jest opracowanie narzędzi IT oraz odpowiednich algorytmów ułatwiających diagnozę i terapię integracji sensorycznej. – Wstępna diagnoza dzieci oraz ćwiczenia będą dobierane na podstawie danych pobieranych z platformy obliczeniowej – mówi Jacek Pusz z Empis Sensum Mobile. – Wypracowane rozwiązanie umożliwi ocenę prawidłowości rozwoju procesów sensorycznych małych dzieci (od 12. miesiąca życia). Rozpoznanie ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej pozwoli na wczesną interwencję.

Rodzice dzieci z niewielkimi zaburzeniami będą mogli w domu, według określonych dokładnych wskazówek poprowadzić ćwiczenia. Odpowiednio dobrany program ćwiczeń i nieograniczony dostęp do nich przyczyni się do zmniejszenia liczby lub nawet wyeliminowania zaburzeń w uczeniu się i zachowaniu spowodowanych nieprawidłowymi procesami sensorycznymi. Co ważne, program nie ogranicza się tylko do ćwiczeń domowych prowadzonych przez rodziców, lecz stanowi również wsparcie w diagnozie i terapii realizowanej przez profesjonalistów w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej. Ćwiczenia w systemie będą prezentowane w formie przejrzystych grafik, zdjęć oraz materiałów wideo.

Bezcenna pomoc

System skierowany jest do trzech grup odbiorców: rodziców, specjalistów, którzy nie są terapeutami integracji sensorycznej, oraz terapeutów SI. Platforma znacząco skróci oraz uprości proces diagnozy oraz późniejszej terapii. To będzie również ważny wkład naukowy, gdyż opracowane narzędzie przyczyni się do bardziej standardowych działań diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i wczesnej interwencji terapia ograniczy nawarstwianie się zaburzeń, których konsekwencją jest np. nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) czy zaburzenia w komunikacji społecznej, w tym z zakresu spektrum autyzmu. Prowadzenie terapii według wypracowanych standardów i w sposób znormalizowany powinno przełożyć się na zmniejszenie odsetka dzieci z zaburzeniami w uczeniu się – dysleksji i konieczności prowadzenia długofalowej specjalistycznej terapii w tym zakresie. Dzięki powszechniejszej i wcześniejszej diagnozie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi będą miały szansę na szybsze usamodzielnienie. Istotną zaletą programu będzie jego dostępność dla rodziców dzieci mieszkających poza aglomeracjami i dużymi miastami. W mniejszych ośrodkach dostęp do specjalistów jest ograniczony, a to przekłada się na późniejsze rozpoznanie i terapię. Program ułatwi korzystanie z narzędzi diagnostycznych i samodzielnej terapii, którą mogą poprowadzić rodzice dzieci z mniejszymi zaburzeniami. Dzięki modułowi dla rodzica program w łatwy i przyjazny sposób pozwoli na uzyskanie informacji o konieczności (lub nie) udania się do specjalisty. To powinno przełożyć się również na krótsze kolejki do specjalistów.

Badania w ramach projektu „Opracowanie inteligentnych narzędzi do wczesnej diagnostyki oraz pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami SI” prowadzi spółka Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o., powstała z połączenia dwóch podmiotów: Empis oraz Sensum Mobile, których działalność wzajemnie się uzupełniała, wykorzystując doświadczenie i potencjał, także kadrowy. Oprócz aktualnych prac nad platformą specjaliści Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. od lat prowadzą działalność szkoleniową i tworzą pomoce terapeutyczne wykorzystywane w terapii dzieci w Polsce i na świecie: w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Finlandii, Szwecji czy na Cyprze.

Monika Wierżyńska

 

 Projekt: Opracowanie inteligentnych narzędzi do wczesnej diagnostyki oraz pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami SI

Beneficjent: Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o.

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 3,6 mln zł

Dofinansowanie z RPO WM: ponad 2 mln zł