Nasze działania

Wiedza z webinariów i tutoriali kluczem do sukcesu

 Wiedza czyni cuda. Także w obszarze Funduszy Europejskich. Punktem wyjścia w jej zdobywaniu i zgłębianiu jest oczywiście strona www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy również do skorzystania z nowoczesnych form uzupełniania swojej wiedzy. Przygotowaliśmy je z myślą o Was.

Cykl 4 webinariów dla beneficjentów pn. „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR”

Aktywna integracja służąca włączeniu społecznemu, realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, jest bardzo ważnym obszarem wsparcia ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020. W sierpniu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła cykl 4 webinariów poświęconych działaniu 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wdrażanemu przez OPS-y i PCPR-y. Informacyjno-doradcze webinaria są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, praktyków i wdrożeniowców.

W I odcinku: „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR (13 sierpnia br.) przedstawione zostały takie zagadnienia, jak planowany termin uruchomienia naboru pozakonkursowego, uwarunkowania naboru pozakonkursowego i dokumenty programowe obowiązujące w naborze.

W II odcinku: „Zgłoś swój projekt” (2 października br.) omówione zostały takie kwestie, jak przygotowanie formularza zgłoszenia do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych i sposób zgłaszania projektu pozakonkursowego.

III odcinek „Informacja o naborze, ocena formalna i merytoryczna wniosków” zaplanowany został na koniec listopada, a IV „Wniosek o dofinansowanie” na początek grudnia.

Jako uczestnicy możecie na żywo zadawać pytania podczas trwania odcinka. O szczegółach i datach kolejnych odcinków będziemy informować na bieżąco.

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy urządzenie z dostępem do internetu. Wszystkie niezbędne informacje i przypomnienie o wydarzeniu na żywo otrzymasz na swój adres e-mailowy.

Tutoriale

Porcję wiedzy przekazujemy Wam także poprzez tutoriale. Uzyskasz w nich:

  1. Informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania – są tu przybliżone formy uzyskania wiedzy: PIFE, strona www.funduszedlamazowsza.eu, kanał MJWPUTUBE, spotkania informacyjne o możliwościach uzyskania dofinansowania, szkolenia podstawowe (np. z wypełniania wniosków) i wdrożeniowe (np. o systemie SL2014, o ochronie danych osobowych, zasadzie konkurencyjności).

  1. Informacje, czy masz szansę na dofinansowanie – są tu przedstawione m.in. informacje o źródłach finansowania projektów (omówienie m.in. 10 osi priorytetowych i grup beneficjentów, które mogą pozyskać dofinansowanie).

  1. Informacje o systemie MEWA2.0, za pośrednictwem którego składa się wnioski o dofinansowanie projektu.

Pamiętaj również, że mamy świetny zespół szkoleniowy, który prowadzi i organizuje szkolenia w sposób tradycyjny – w tym specjalistyczne oraz ogólne, dotyczące wiedzy o konkursach RPO WM i realizacji projektów. W naszych szeregach są także Punkty Informacyjne Fundusze Europejskie, które organizują dla wszystkich zainteresowanych tematyką profunduszową bezpłatne spotkania informacyjne.

Chcesz być na bieżąco i wiedzieć, jakie działania planujemy w najbliższym czasie? Cały terminarz ze szkoleniami, spotkaniami informacyjnymi czy konferencjami zgromadziliśmy w jednym miejscu – zajrzyj koniecznie do zakładki Weź udział w szkoleniach i konferencjach i zapisz się już dziś.